2006/06/07

هفدهم

نه! هرگز كافی نيست كه در خيابان بگذری و شانه به شانه‌یِ مردی كه پوستِ موزاَش را در مسيرِ عبورِ عابرانِ پياده كاشته راه بروی و بگویی اين كارِ خوبی نيست. حالا وقت‌اش شده با تبری برهنه در خيابان، ديواره‌هایِ‌ پندارهایِ آهنی را ويران كنی شايد بگويند؛ آن مردِ برهنه در آفتاب چه می‌كند.

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد