2006/06/06

شانزدهم

انتشارِ چشم‌های‌ات ترانه است. با من طلوع كن. خيال‌ات جمع! آتش‌فشان‌ها را من زيسته‌ام. پس تا هزاره‌یِ دوباره و آب، تا امتدادِ خواب و لب‌خند، تا طنينِ پرنده در گامِ سكوت؛ يك يا علی! همين!

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد