2003/04/10

Resume

ميلادِ اكبرنژاد
متولدِ چهارمِ تيرماهِ 1354؛ اشكنان

تحصيلات:
دبستان؛ 1360-65 شهيد طاهری، اشكنان
راه‌نمایی؛ 1365-67 شهيد طالقانی، اشكنان
دبيرستان؛ 1367-71 علومِ تجربی، شهيد غريبی، لار
ليسانس؛ كارگردانیِ ته‌آتر، دانش‌گاهِ تهران، هنرهایِ زيبا
فوقِ ليسانس؛ كارگردانیِ ته‌آتر، دانش‌گاهِ تهران، هنرهایِ زيبا


مهارت‌ها:
طراحی و توسعه‌یِ روايت برایِ ته‌آتر، سينما، راديو، ويديو، تله‌وی‌زيون، رمان، شعر و گفتارهایِ عمومی
طراحی و توسعه‌یِ وب، مالتی‌مديا و گرافيك‌هایِ پويا
طراحی و توسعه‌یِ شيوه‌ها و بسته‌هایِ آموزشی در گستره‌هایِ روايت و فن‌آوریِ اطلاعات
ارايه‌یِ توصيه‌ها و طرح‌هایِ آموزشِ الكترونيك و آموزش‌هایِ راهِ دور برایِ ته‌آتر و ديگر شكل‌هایِ روايت‌گریيادداشت‌ها و مقالات:
ته‌آترِ تجربی و تجربه‌یِ ته‌آتری (يادداشتی در بابِ ته‌آترِ تجربی و سوء‌تفاهم‌هایِ ايرانی)
ته‌آترِ تماشا (يادداشتي در بابِ آن نمايشي كه دوست دارم و به گمان‌ام بايد باشد)
توسعه‌یِ روايت، توسعه‌یِ اطلاعات (يادداشتی بر تعامل ميانِ هنرِ چندرسانه‌ییِ ته‌آتر و فن‌آوریِ اطلاعات به عنوانِ مبنا و زمينه‌یِ فرهنگ و تمدنِ عصرِ اطلاعات)
هنرِ ديجيتال؛ شكستِ هنرِ سنتی يا آزادیِ گذر از مرزِ ناتوانی
چرا در ايران گوگل نداريم؟
خسرو حكيم رابط، عصرِ بي‌حوصله‌یِ اطلاعات و نيازِ كودكانِ تشنه
ته‌آتر و عصرِ ارتباطات
بندِ نمايش‌نامه‌هايِ ارژينال يا تنبليِ كارگرداني در ايران
توصيه‌هايي برايِ نمايش‌نويسانِ جوانداستان‌ها:
پریِ كوچكِ غم‌گينی
اشتراكِ تا ابد خالی
منيژه
؟
ساختارشكنیِ يك توله سگ
و ...

فيلم‌نامه‌هایِ كوتاه:
آن‌جا پشتِ ستاره
من اين‌جا هستم مامان
آن‌شب كه باران نيامد
شيوا شيوا

نمايش‌نامه‌ها:
- "1+6"؛1375
- ناگهان پنجره‌یِ سرد- 1375 – (اجرا در جشن‌واره‌یِ جنگ و تالارِ مولوی به كارگردانیِ افسانه‌یِ هنرور)
- من زراره عذره طاها هستم؛ 1376
- "7/10/73" ؛ 1376
- سبز در ساحتِ سپيد و ستاره- 1376 (اجرا در دانش‌گاهِ تهران؛ عباسِ اقسامی- اجرا در تالارِ مهر84؛ سعيدِ نجفيان)
- در سايه‌سارِ سوكِ سكوت؛ 1376
- يك سوناتِ خالیِ گيج + باد؛ 1376
- يك تكه از گفتارِ گم شده‌یِ ماندانا در گزارشِ شاه‌كشی- 1376 (اجرا در تالارِ كوچك به كارگردانیِ مهرالساداتِ ميرحسينی و مرضيه‌یِ طلایی 82)
- آخ اگه بارون بزنه؛ 1375-76
- خيال رویِ خطِ خنجر (اجرایِ جشن‌واره‌یِ دانش‌جویی 77 به كارگردانیِ ميرحسيني و طلايي)
- تهی + يك‌تكه كرم‌كاراملِ داغ (اجرایِ جشن‌واره‌یِ جنگ به كارگردانیِ رضا اقسامی)
- شكسپير آوريلِ 1999؛(1378)
- شكسپير عشقِ 2001؛(1379)
- شكسپير خونِ 2003 ؛(1380- اجرایِ هرسه به كارگردانیِ عباسِ اقسامی در تهران و فستيوالی در هند)
- شايد شبی شوم و شفاف شيطان؛ 1377-78
- سمفونی رویِ گدازه‌هایِ آتش‌فشانِ تلخ؛ 1378-79
- فاجعه‌یِ فوروارد در فينالِ يك فوتبالِ فوقِ حرفه‌یی وقتی با يك گلِ‌خورده در دقيقه‌یِ نود پنالتی می‌زند؛ 1379
- برایِ عاشق شدن وقت نداريم؛ 1379
- شهرزادِ هورالهويزه؛ 1377-80
- سياه سياهایِ خومون 1379-80
- كپيِ خسيس برابر با مولير نيست؛ 1380
- در كوه‌هایِ كابل زنی است كه ؛ 1381-82
- پرنده‌گان می‌آيند همين‌جا كنارِ همين پنجره‌یِ روبه بغض و بابونه می‌نشينند، انتظار می‌كشند و مي‌ميرند؛ 1381
- ورودِ ابليس به هزاروسي‌سدوهفتادويك؛ 1381
- رقصيدن در صفرِ مطلق؛ 1382
- من گرگ نيستم، گرسنه نيستم، گاهی برایِ خالیِ خواب‌ام می‌ترسم؛ 1382 (اجرا با دو نامِ متفاوت در سالنِ كوچكِ ته‌آترِ شهر به كارگردانیِ مصطفا عبدالهي و تالارِ مولوي به كارگردانیِ عباسِ اقسامی)
- پيراهن‌پاره‌یِ پرپيچكِ پروانه‌پوش را پوشيدم و رقصيدم؛ 1377-83
- يك غزل هذا جنون‌العاشقين؛ 1384
- حقيقت دارد، تو را در خواب بوسيده‌ام؛ 1382-84 (اجرايِ عباسِ اقسامي و اميرِ مكاری، تالارِ مولوي)
- می‌خواستم ببوسم‌ات، باران گرفت؛ 1383-84
- 2011، بيداری در نورنبرگ؛ 1384 (اجرايِ عباسِ اقسامي و اميرِ مكاري، تالارِ مولوي)
- رقص رويِ چشمِ فرشته‌یِ مصلوب؛ 1385
- آدم آدم است (بازنويسيِ برشت، اجرايِ شكوفه‌یِ ماسوری، تالارِ مولوي)؛ 1385
- عشق نامِ ديگرِ تواست؛ 1385
- هجده روزِ ليلي از ماهِ تير؛ 1386
- حميرايِ قصه‌اَش؛ 1387
- من شيرين نيستم، اناري خونِ لب‌هاي‌ام را گزيده است؛ 1386
- جيغ در جانبِ جنیِ جنوبِ جزيره‌یِ جنون؛ 1378-86
- رقصيدن در تاريكي؛ 1387
- حادثه در اتاقِ ببر يا بانو؛ 1387
- با همين لب‌هايِ خونين مي‌بوسم‌اَت؛ 1387


ميزان‌سن‌ها:
- باغِ آرزوها نوشته‌یِ محمدِ چرم‌شير؛ 1373 شيراز
- امتداد + صفر؛ 1375 هنرهایِ زيبایِ تهران
- انگشتریِ ژنرال ماسياس؛ 1376 هنرهایِ زيبایِ تهران
- پيپِ بلی + من؛ 1376 هنرهایِ زيبایِ تهران
- و؛ 1377 هنرهایِ زيبایِ تهران
- پيراهن‌پاره‌یِ پرپيچِ پروانه‌پوش را پوشيدم و رقصيدم؛ 1377 جشن‌واره‌یِ دانش‌جویی، تهران
- آنتی‌گون؛ 1378 هنرهایِ زيبایِ تهران، جشن‌واره‌یِ خلاقيت‌هایِ تجربی
- خيال رویِ خطِ خنجر؛ 1378 شيراز و لار
- آواز رویِ چشمِ فرشته‌یِ آبی؛ 1379 هنرهایِ زيبایِ تهران
- ما برایِ عاشق شدن وقت نداريم؛ 1379، مولوي تهران، بخشِ ويژه‌یِ دانش‌جویی
- آخ اگه بارون بزنه؛ 1379 شيراز،سنندج، تهران جشن‌واره‌یِ فجر
- سبز در ساحتِ سپيد و ستاره؛ 1379 شيراز و لار
- شهرزادِ هورالهويزه؛ 1380 شيراز، لار، شهرِ كرد، تهران جشن‌واره‌يِ فجر
- بي‌بي و سرباز و دل؛ 1380 لار
- پرنده‌گان می‌آيند همين‌جا كنارِ همين پنجره‌یِ روبه بغض و بابونه مي‌نشينند، انتظار می‌كشند و مي‌ميرند؛ 1381 شيراز
- در كوه‌هایِ كابل زنی است كه؛ 1382 شيراز و اردبيل، جشن‌واره‌یِ منطقه‌یی
- بيرون پشتِ در؛ 1383 شيراز
- می‌خواستم ببوسم‌ات، باران گرفت؛ 1384 شيراز

جوايز و تقديرها:
- جايزه‌یِ نمايش‌نويسیِ جشن‌واره‌یِ دانش‌جویی برایِ خيال رویِ خطِ خنجر، شكسپيرها
- جايزه‌یِ نمايش‌نويسیِ جنگ برایِ من زراره عذره طاها هستم، آخ اگه بارون بزنه و شهرزادِ هورالهويزه
- جايزه‌‌ي نمايش‌نويسی و كارگردانیِ جشن‌واره‌هایِ منطقه‌یی و استانی و سايرِ جشن واره‌ها برایِ آخ اگه بارون بزنه، شهرزادِ هورالهويزه، سبز در ساحتِ سپيد و ستاره، در سايه‌سارِ سوكِ سكوت، خيال رویِ خطِ خنجر، در كوه‌هایِ كابل زني‌است كه، آنتی گون، می‌خواستم ببوسم‌ات باران گرفت و..
- تقدير از سویِ خانه‌یِ ته‌آتر و معاونتِ هنریِ وزارتِ ارشاد در جشنِ خانه‌یِ ته‌آتر برایِ فعاليت در حوزه‌یِ نمايش
- جايزه‌یِ اولِ نمايش‌نامه نويسيِ جشن‌واره‌یِ ته‌آترِ عاشوراييان
- جايزه‌یِ اولِ نمايش‌نامه نويسيِ جشن‌واره‌یِ ته‌آترِ عاشوراييان از سويِ‌كانونِ مليِ منتقدان 1384
- تقدير به عنوانِ برگزيده‌یِ نويسنده‌گيِ ته‌آترِ دينيِ كشور 1387
- برگزيده‌یِ جشن‌واره‌یِ قرآنيِ نمايش راديوييِ كلمه؛ 1387

آشنایی و تخصص:
آشنایی با نرم‌افزارهایِ اداری هم‌چون MS Office و نيز نرم‌افزارهایِ مربوط به مديريت و ويرايش و توليدِ گرافيك‌هایِ ساكن و پويا، مالتی‌مديا ويرايشِ صوت و ويديو هم‌چون Adobe PhotoShop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Macromedia Flash, Macromedia Director, Sound Forge, و نيز آشنایی و كار با راه‌حل‌ها و ابزارهایِ توليد، مديريت و توسعه‌یِ وب‌سايت‌ها، وب‌لاگ‌ها و انجمن‌هایِ اينترنتی هم‌چون PHP, CSS, MT, Word Press, PHP BB, PHP Nuke, Post Nuke
فعاليت‌ها و مسووليت‌ها:
تدريس در دانش‌گاهِ آزادِ شيراز، واحدِ ته‌آتر – برگزاریِ كارگاه‌هایِ نقد و بازی‌گری در شيراز، داوری جشن‌واره‌هایِ دانش‌گاهیِ شيراز و جشن‌واره‌يِ لار و فسا، داوری در جشن‌واره‌یِ كانون‌هایِ مساجدِ فارس، بازبينیِ منطقه‌ییِ جشن‌واره‌یِ دانش‌گاهیِ كشور، تدريسِ خصوصیِ ته‌آتر، عضويت در هياتِ بازخوانی و بازبينیِ نمايشِ فارس 1384، مسووليتِ واحدِ نمايشِ حوزه‌یِ هنریِ فارس (1384)، مديريتِ آي‌تي در دهمين جشن‌واره‌يِ بين‌الملليِ ته‌آترِ دانش‌گاهيِ ايران 1385، مسووليت واحدِ نمايشِ راديويِ مركزِ فارس (1386)، تهيه، اجرا و نگارش برايِ راديو