2006/09/04

پنجاه‌وسوم

ياداَت هست رفته بودی كنارِ باغِ پشتِ كوچه‌یِ هم‌سايه آب بي‌آوری كه تشنه بوديم و خسته؟ بی‌انصاف اقلا بگو چند سال گذشته است تا ياداَم بماند تشنه‌گی را از كدام هزاره آغاز كرده‌ام و خسته‌گیِ كدام هزاره بر دوش‌ام مانده است و چشم به راهی عادتِ كدام دهه‌یِ هستی‌ام بوده است؟

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد