2009/07/17

چين، روسيه و شجاعتِ آقايِ دولت در روابطِ بين‌الملل

آقايِ دولت خود را شجاع مي‌داند و دوستانِ آقايِ دولت كلي قند تويِ دل‌اشان آب مي‌شود وقتي آقايِ دولت در تريبون‌ها هي داد مي‌زند كه استكبار و زورگويان را چه كرديم و چه‌قدر مرا مي‌خواهند ترور كنند و من چه‌قدر شهيد بايد بشوم و نمي دانم چرا نمي‌شوم.
شجاعت در جهان يعني اين‌كه وقتي در جايي ظلمي اتفاق مي‌افتد، ساكت ننشينيم و اعتراش كنيم اگر كمكي هم از دست‌امان بر نمي‌آيد لااقل هم‌دردي كنيم.
خب در قضايايِ چين و چچن معلوم شد كه آن شجاعت در برابرِ آمريكا فقط برايِ آن بوده كه عمو روسيه و عموچين از آقايِ دولتِ مثلِ يك پناه‌جو دفاع مي‌كنند و وقتي نوبت به گندزدنِ اين دو قدرت مي‌رسد ديگر ما شجاع كه نيستيم هيچ حتا در نهايت ترس و جبوني از اين دو پشتيبانِ جاني دفاع هم مي‌كنيم. معلوم است كه مسلمانانِ چين و چچن تومني صنار با مسلمانانِ سايرِ نقاط فرق مي‌كنند.
معلوم شد كه اگر فردا با كشورِ آمريكا هم رابطه برقرار كرديم و آقايِ دولت با لب‌خندهايِ مليح دست در دستِ خانمِ كلينتون يا آقايِ اوباما نشست و عكس گرفت، حتا مي‌توانيم حكم‌هايِ شرعي را هم به نفعِ كشورِ دوست و برادرِ آينده آمريكا تغيير دهيم. راستي ما چرا حكومتِ شاه را سرنگون كرديم؟
يادتان كه نرفته شاه هركاري را كه آمريكا مي‌كرد درست مي‌دانست چون مي‌ترسيد حمايت‌هاي‌اش را قطع كند و در عوض مخالفانِ خودر ا منتسب به كمونيست مي‌دانست.
بگذريم راستي كسي تازه‌گي نگاه كرده كه آيا جنسِ چيني دارد چه اتفاقي براي‌اش در ايران مي‌افتد؟
يا علي!

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد