2006/07/30

چهل و چهار

يك روز خواهی آمد! بر گستره‌یِ چشم‌های‌ام نام‌ات سپيده‌دمان را به پيشانیِ خورشيد خواهد سپرد و كبوترها در آرامشِ دست‌های‌ات از ياد خواهند برد كه آوراه‌گي روزی واژه‌يي بي‌امان در اين سياره بوده است.

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد