2006/07/21

چهل ويکم

يک شب در شيوعِ نسيم و تبسم اگر خواب‌ات را ديدم، به ياداَم نياور که خواب مي‌بينم. شايد خواستم در خوابِ تو بميرم.

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد