2005/01/20

عينك

كرختيِ چشمان‌ام را
در بهتانِ يك عينك مي‌نشانم و
فرياد مي‌زنم
آي انديشه‌هايِ دور من نزديك‌بين‌اَم

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد