2006/03/03

اين تاريخِ عجيب

كم‌تر كسي در طولِ تاريخ شاهد بوده است كه كه يك چنين روزی را ببيند؛ هم‌زمانیِ تاريخِ شمسي و ميلادی و قمري از لحاظِ تشابه در روز و ماه. درست است امروز مصادف بود با 12/12 شمسی، 3/3 ميلادی و 2/2 قمری. اول‌اش كه اين ساله به‌ام اس‌ام‌اس شد خيلی به‌اش توجه نكردم اما به هر حال ديدم اين روزی است كه كم‌تر كسي مي‌تواند ببيند، پس چرا ما به عنوانِ آدم‌هایی كه می‌توانيم شاهدِ آن باشيم از آن به عنوانِ نقطه‌یِ عطف برایِ تغيير و تحول استفاده نكنيم. اين شد كه به خوداَم گفتم مهم نيست عيد كي است و تحويلِ سال كي. برایِ من همين روز می‌تواند يك شروعِ دوباره باشد. پس اولين كاري كه كردم تغييراتي بسيار جزيي در وضعيتِ سايتِ ته‌آترِ كولي بود. يك بخشِ داستان به‌اش اضافه كردم و البته بعضي چيزهايِ اضافي را هم فعلا كه به‌اش نمی رسم حذف كردم. مي‌ماند اين‌جا كه برای‌اش برنامه دارم البته اندك اندك. بعد هم نشستم كه برايِ يك سالِ آينده چه مي‌توانم كرد. خب هر كس می‌تواند برایِ خودش برنامه‌یی جدي داشته باشد. مهم اين است كه از يك نقطه موتورِ آدم راه بی‌افتد. من آغازِ اين تغيير را دوست دارم امسال به جاي عيد كه واقعا برای‌ام مضحك است و تهی، همين روز قرار دهم. شما هم.. هر روزی عيد است كه در آن به‌ترين باشيد.
يا علی!

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد