2007/03/11

پروژه‌یِ 300 و واكنشِ ما

اين روزها ياز بحثی ديگر حوزه‌یِ انديشه و فن‌آوریِ اطلاعاتِ ما را دچارِ تلاطم كرده و آن آغازِ اكرانِ فيلمِ سينماییِ 300 است كه مي‌توانيد اطلاعاتِ كاملی در موردِ آن را اين‌جا ببينيد. البته به‌ترين روشِ سريع برایِ مقابله با آن چنان‌كه دوستان هم در اين‌جا و اين‌جا توضيح داده‌اند بمبارانِ گوگلی و لينك دادن به وب‌سايتی است كه در اين زمينه توضيح داده و نيز تهيه‌یِ محتوا برایِ اين وب‌سايت است. من خواهش مي‌كنم كه حتما دوستانی كه وب‌لاگ يا وب‌سايت دارند به اين سايت لينك بدهند و بقيه هم با كليك رویِ آن در بمباران گوكلی كمك كنند. اما راهِ ما و امثالِ ما در حيطه‌یِ توسعه‌یِ روايت چيزِ ديگری هم هست. البته سريع جواب نمي‌دهد اما گمان مي‌كنم وقت‌اش شده كه دست به عمل بزنيم و بهانه‌هایِ كم امكاناتی و اين‌ها هم بگذاريم كنار. من مدت‌هااست در پيِ انجامِ پروژه‌یی برایِ كورش كبير هستم و نگارش و ساخت و تهيه‌یِ فيلم‌هايي كه به دور از تعصبِ ابلهانه انديشه و فرهنگِ ايرانی را نمايش بدهد مي‌تواند در قالبِ تكنيك‌هایِ خوبِ نگارشي كه ماها كم نداريم به پاسخ‌گوييِ جدي در اين امر ياری رساند. من به شخصه حاضرم با تمامِ وجود در اين زمينه هر كمكي از دست‌ام بر مي‌آيد انجام بدهم. عجالتا لينكِ سايت 300 the movie را كي‌گذازم و خواهش مي‌كنم در اين زمينه به صاحبان‌اش كمك كنيد.
300 the movie
يا علی!

No comments:

Post a Comment

با سلام و سپاس از محبت‌اِتان
لطفن در قسمت پايينِ محلِ نظرات بخشِ مربوط به نام و آدرس
Name / URL
را كليك كنيد تا بتوانيد نام و نشاني تان را هم بنويسيد
ضمنن با توجه به برخي مشكلاتِ پيش‌آمده، يادداشتِ شما پس از خوانش در وب‌لاگ قرار داده خواهد شد